EMINENT REVIZIJA
43500 Daruvar | Trg kralja Tomislava 4/1| tel/fax 043/331-465

NAŠI KLIJENTI


  • Revizija malih i srednjih  trgovačkih društava,  procjene vrijednosti kapitala, povećanja temeljnog kapitala;
  • Refentna lista: Daruvarska tiskara d.d. Daruvar;  Servis d.d. Daruvar; UNHCR Zagreb,  Majdak – promet d.o.o.  Daruvar;  Kumal d.o.o. Sirač; Stil – promet d.o.o. Pakrac;  Žitković d.o.o. Sirač; Kamen d.d. Sirač (mešovita hrvatsko – austrijska tvrtka );  Auto Kotrba d.o.o. Daruvar, Robin d.o.o. Križevci;  RV d.o.o. Križevci; Mont metal d.o.o. Pakrac; Poljo-Gaj d.o.o. Poljana; ICE eurotransport d.o.o. Karlovac; Mihoković d.o.o. Sveta Klara;  Obala logistica d.o.o. Zagreb; ; te drugi.
  • Konzalting – poslovno i porezno savjetovanje;
  • Referentna lista: Poljoprivreda d.d. Lipik; Auto Kotrba d.o.o. Daruvar; INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE – IRC ured Pakrac, Dvor, Knin; Petrinja; SAB d.o.o. Daruvar; Hrvatski crveni križ Gradsko društvo crvenog križa Pakrac; Poliklinika ARCADIA Daruvar; te drugi  na ukupno više od 70 projekata:
  • Usluge računovodstva poslovnog i poreznog savjetovanja za mala trgovačka društva,  obrte i obiteljska gospodarstva blizu 50 klijenata.
  • Referentna lista:   Norma d.o.o. Daruvar;  RCF studio d.o.o. Daruvar;  Novi interijeri d.o.o. Stroj-inox d.o.o.  Daruvar, AgriKomp Bohemia s.r. o. Strelice, Češka, AkriKomp Energy d.o.o. Daruvar, Andar d.o.o. Daruvar,  Mer d.o.o Daruvar, Proizvodnja Javor d.o.o. Patkovac, ; i drugi.
  • Suradnja sa:
  • Lider d.o. Bjelovar, Financijski Centar Groš d.o.o. Bjelovar; HD- konzalting Garešnica, Ivas d.o.o. Koprivnica, Papirus d.o.o. Križevci, i drugi.

 

Copyright © Eminent revizija 2014